Kurzy

Od počátku dějin lidstva se mnozí obracejí k duchovnímu bohatství, když se jim nevede podle jejich
představ. Cesta k vědomému životu je klikatá, ale rozhodně stojí za to. Jednou z účinných metod, jak
na ní vstoupit, je zasvěcení do učení Reiki. To je rozděleno do 4 stupnů:

Reiki – 1. stupeň
Dozvíte se základní informace o této přírodní harmonizační technice. Poté projdete zasvěcením,
abychom se již mohli zbytek času věnovat praktikování. Předávání energie probíhá skrze přikládáni
rukou na různé části těla. Budete nejen opečování, ale také si vše vyzkoušíte a procítíte.
2200
  • Zde opakující účastníci sleva 50%
  • Trvání kurzu: jeden den (cca 9:00 – 16:00)
Reiki – 2. stupeň
Jedná se o další krok, který vám umožní proniknout hlouběji do vlastního nitra a poskytne ještě
účinnější nástroje pro praktikování Reiki. Projdete dalším zasvěcením. Poté se seznámíte s několika
symboly učení Reiki, díky kterým si vyzkoušíte energetickou práci bez pomoci rukou.
Podmínkou účasti na kurzu je absolvování 1. stupně nejméně 3 měsíce před konáním toho
aktuálního.
3300
  • Zde opakující účastníci sleva 50%
  • Trvání kurzu: jeden den (cca 9:00 – 16:00)
Reiki – 3. stupeň
Po absolvování mistrovského zasvěcení, dostanete do rukou nové symboly, se kterými se blíže
seznámíme. Ty ještě více prohloubí vaší práci s Reiki.
Podmínkou absolvování kurzu je aktivní praktikování Reiki a nejméně rok od účasti na 2. stupni.
7000
  • Zde opakující účastníci sleva 50%
  • Trvání kurzu: dva dny (cca 9:00 – 16:00)
Reiki – 4. stupeň
Tento stupeň je zajímavý pro ty z vás, kteří se chtějí naučit zasvěcovat a předávat učení Reiki dále.
Získáte do rukou další silné symboly pro ještě hlubší práci. Po vlastním mistrovském zasvěcení si
zasvěcování do jednotlivých stupňů sami vyzkoušíte.
Podmínkou absolvování kurzu je aktivní praktikování Reiki a nejméně rok od účasti na 3. stupni.
12 000
  • Zde opakující účastníci sleva 50%
  • Trvání kurzu: dva dny (cca 9:00 – 16:00)

Další informace

Termíny kurzů vypisuji průběžně. Ideální počet je 2 až 6 účastníků . V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat mailem nebo
telefonicky. Místo máte rezervováno po uhrazení zálohy ve výši 50% z celkové částky vybraného
kurzu. Podrobnější informace zasílám zájemcům mailem.

Žačněte psát a stiskněte Enter pro vyhledání

Shopping Cart